Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Beijing Normal University

Trung Quốc
Rankings:
  • 42 2014 QS University Rankings: Asia
  • 240 QS World University Rankings 2014
  • 252 QS World University Rankings 2013
  • 231 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Business, Management 1 Creative Arts & Design 3 Humanities & Social Sciences 1 Law 1 Mandarin (Chinese Language) 1 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ