Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Zhejiang University

Trung Quốc
Rankings:
  • 31 2014 QS University Rankings: Asia
  • 144 QS World University Rankings 2014
  • 165 QS World University Rankings 2013
  • 350 THE World University Rankings 2014-2015
  • 110 QS World University Rankings 2015
  • 87 QS World University Rankings 2018
  • 21 QS University Rankings: Asia 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Agriculture Studies 1 Business, Management 5 Hotel Management & Hospitality 1 Sports Science 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ