Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Academy of Performing Arts in Prague

Cộng hòa Séc
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt ₫ 17,564,403 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Architecture, Building 1 Business, Management 1 Creative Arts & Design 8 Mass Communication & Media 3

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ