Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Jena

Đức
Rankings:
  • 397 QS World University Rankings 2014
  • 363 QS World University Rankings 2013
  • 381 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 4 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Education and Teaching 1 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 2 Law 1 MBA 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ