Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Leipzig

Đức
Rankings:
  • 289 QS World University Rankings 2014
  • 311 QS World University Rankings 2013
  • 384 QS World University Rankings 2015
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 2 Computer Science, IT 2 Education and Teaching 1 Humanities & Social Sciences 3 Sports Science 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ