Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Mannheim

Đức
Rankings:
  • 328 QS World University Rankings 2014
  • 281 QS World University Rankings 2013
  • 394 QS World University Rankings 2015
  • 106 THE World University Rankings 2015-2016
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 2 Business, Management 4 Computer Science, IT 1 Education and Teaching 1 Humanities & Social Sciences 3 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ