Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

International Business School, Budapest

Hungary
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 60%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Business, Management 7 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ