Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Galway Business School

Galway, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 34,134,380 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 8

Business, Management 7 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ