Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

ICD Business School

Dublin, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 42,011,545 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 2%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 3 Business, Management 7 Hotel Management & Hospitality 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ