Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Institute of Technology Tallaght (ITT Dublin)

Dublin, Ireland
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 4%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Applied, Pure Sciences 1 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 Engineering 1 Humanities & Social Sciences 3 Sports Science 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ