Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Institute of Technology Tralee

Kerry, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 3 Education and Teaching 2 Engineering 1 Health and Medicine 2 Hotel Management & Hospitality 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ