Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Mary Immaculate College

Limerick, Ireland
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 3%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 1 Education and Teaching 1 English Language 1 Humanities & Social Sciences 7 Mass Communication & Media 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ