Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

National College of Ireland

Dublin, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 20%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Business, Management 6 Computer Science, IT 3 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ