Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Shannon College of Hotel Management

Clare, Ireland
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 26,257,215 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 2%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 4

Business, Management 2 Hotel Management & Hospitality 3

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ