Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University

Riyadh, Saudi Arabia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 58

Accounting & Finance 4 Applied, Pure Sciences 5 Architecture, Building 1 Business, Management 6 Computer Science, IT 5 Education and Teaching 4 Engineering 5 Health and Medicine 12 Humanities & Social Sciences 21 Mass Communication & Media 6

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ