Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học Lương Thế Vinh

Aligarh, Việt Nam
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng

Về Đại học Lương Thế Vinh

Mục tiêu của trường là đào tạo những cán bộ khoa học các ngành có đạo đức, tài năng, sức khoẻ; có những phẩm chất của người trí thức XHCN Việt Nam như năng động, sáng tạo, kh năng thích ứng cao với mọi tình thế của cuộc sống và yêu cầu thực tế đặt ra: sẵn sàng phục vụ trên mọi lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển sự nghiệp kinh tế xă hội của tỉnh, khu vực và cả nước.

  Nhà trường phấn đấu thực hiện nội dung đào tạo toàn diện, khoa học, hiện đại, dân tộc và thiết thực với địa phương; phương pháp đào tạo tích cực, học đi đôi với hành, coi trọng vai trò chủ động tự đào tạo của sinh viên. Nhà trường sẽ đổi mới, đa dạng hoá hình thức đào tạo nhằm tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được hoạt động rèn luyện toàn diện.

 

          Nhà trường chủ trương từng bước xây dựng trường khang trang hiện đại, trang thiết bị các phòng thư viện, thí nghiệm, các xưởng thực hành theo hướng đảm bảo cho sinh viên có điều kiện vừa học lý thuyết tốt vừa thực hành tốt.

       Là trường đại học đa ngành, đa hệ, Nhà trường đào tạo và cấp văn bằng theo hệ thống văn bằng quốc gia.

Nhà trường liên kết đào tạo với một số trường đại học nước ngoài. Những sinh viên học giỏi và có khả năng tài chính, sau khi học hết năm thứ ba hoặc hết chương trình, có thể được gửi đi nước ngoài học tiếp chương trình đại học hoặc chương trình cao học ở các trường mà nhà trường liên kết.

Đội ngũ giảng viên.

          Trường có đội ngũ giảng viên là các nhà giáo có tài năng, có uy tín, có kinh nghiệm dạy Đại học lâu năm; gồm 243 người trong đó có 11 giáo sư, 21 Phó Giáo sư, 45 Tiến sĩ, 97 Thạc sĩ.

 

 

Năng lực nghề nghiệp

           Các kỹ sư và cử nhân do trường Đại học Lương Thế Vinh đào tạo, khi ra trường, ngoài phẩm chất chính trị đạo đức và năng lực trí tuệ sẽ được trang bị 4 công cụ nghề nghiệp sau:

        1. Có kiến thức rộng về ngành nghề được đào tạo, nhờ đó dễ lựa chọn việc làm và chuyển dịch nghề nghiệp khi cần, dễ phát triển tài năng.

         2. Nắm vững một ngành, một nghề chuyên sâu để ra trường làm việc được ngay và nhanh chóng làm tốt công việc.

          3. Sử dụng tương đối thành thạo máy vi tính, có khả năng vận dụng Công nghệ Thông tin vào nghề nghiệp.

          4. Có vốn Tiếng Anh để tiếp tục trau dồi nghề nghiệp và hành nghề.

Thông tin về khu học xá

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email: hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 8

Accounting & Finance 2 Agriculture Studies 1 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Engineering 2 English Language 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ