Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Dublin Business School

Dublin, Ireland
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 39,385,823 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 4%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 2 Business, Management 5 Computer Science, IT 1 Humanities & Social Sciences 2 Law 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ