Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

SEGI College Penang

Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 7,856,718 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 4 Computer Science, IT 1 Engineering 1 Hotel Management & Hospitality 3

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ