Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

The Education University of Hong Kong

Hong Kong
Rankings:
  • Ranked 3rd in Asia and 17th in the World in Education in the QS World University Rankings by Subject 2022
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 15,807,963 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 23

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 3 Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Creative Arts & Design 5 Education and Teaching 9 English Language 3 Humanities & Social Sciences 5 Mandarin (Chinese Language) 3 Sports Science 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ