Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Methodist College Kuala Lumpur (MCKL)

Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 10,101,495 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 4

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Education and Teaching 1 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ