Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

AIMST University

Malaysia
Rankings:
  • 4 SETARA 2013
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 8,417,912 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 5%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 4 Business, Management 1 Computer Science, IT 1 Health and Medicine 6

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ