Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Kyushu University

Chikushi District, Fukuoka, Nhật Bản
Rankings:
  • 24 2014 QS University Rankings: Asia
  • 126 QS World University Rankings 2014
  • 133 QS World University Rankings 2013
  • 374 THE World University Rankings 2014-2015
  • 323 THE World University Rankings 2013-2014
  • 142 QS World University Rankings 2015
  • 128 QS World University Rankings 2018
  • 29 QS University Rankings: Asia 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 6

Applied, Pure Sciences 3 Engineering 3

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ