Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Umm al-Qura University

Western, Saudi Arabia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 12,032,787 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 67

Accounting & Finance 6 Applied, Pure Sciences 8 Architecture, Building 1 Business, Management 5 Computer Science, IT 4 Engineering 5 Health and Medicine 34 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 9 Law 2 Sports Science 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ