Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Đại học York Pennsylvania

Mỹ
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Về Đại học York Pennsylvania

Là một trường cao đẳng tư nhân nằm tại Southcentral Pennsylvania, York cung cấp hơn 50 ngành học tú tài trong các chương trình chuyên nghiệp, khoa học và nhân văn cho 4.600 sinh viên. Trường cũng có các chương trình thạc sĩ trong lĩnh vực Kinh doanh, Giáo dục, Điều dưỡng và bằng Tiến sỹ trong lĩnh vực Điều dưỡng thực hành. Sinh viên trường được hưởng một nền giáo dục chất lượng cao và nhấn mạnh ứng dụng thực tế. Trường cung cấp kế hoạch cá nhân để giúp sinh viên tập trung vào đam mê của mình và đạt được mục tiêu sẵn sàng để đáp ứng những thách thức của nghề nghiệp.

Thông tin về khu học xá

Everything you need to get involved, have fun, and enjoy the college experience

From academic honor societies to Greek living, from drama to publishing, from exploring cultures to joining student government, there are countless ways to enrich your life or get active at York College. Make connections, meet friends and get to know future colleagues by joining one of our 100+ clubs and organizations.

1 hour drive from Baltimore; two-and ½-hour drive from Philadelphia; two-hour drive from D.C.; four-hour drive from New York City, Richmond or Pittsburgh

Chỗ ở

When it comes to your ideal college life, where you live on campus might be as big a factor for you as academics. That’s why we go to great lengths to provide a safe, comfortable living space in which you can thrive, full of fun, educational programs and supportive staff.

Living on campus is a big deal at York College. In fact, if you aren’t a commuter, we require it. Why? In part because we see how much of a positive impact it can have when students live in close proximity to classes and to their classmates. When you’re in an inclusive community that cares about you, you’ll find it easier to adapt to college and be successful.

We offer modern living with apartments, houses, and suites for upperclassmen - Little Run Lodge has its own cafeteria and mail center! -  as well as traditional college halls. On-campus, you’re never too far away from food, class, the fitness center and more.

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email: hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 Engineering 1 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 1 Law 1 Mass Communication & Media 1 Sports Science 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ