Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Học viện Kỹ thuật Southbank

Úc
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Công lập

Về Học viện Kỹ thuật Southbank

Nghiên cứu được thiết kế để phù hợp với lối sống bận rộn với một loạt các hình thức học có sẵn, chẳng hạn như toàn thời gian và bán thời gian, hội thảo, trực tuyến... Trường luôn tạo động lực đằng sau một loạt các chứng chỉ tốt nghiệp nghề và bằng cấp. 

Các chương trình giáo dục được thiết kế để thu hút những người đã có một bằng đại học hoặc có kinh nghiệm ngành công nghiệp quan trọng và muốn nâng cấp thực hành các kỹ năng thực tế. 

Hàng năm, rất nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn để nghiên cứu tại trường. Trường cũng cung cấp cho sinh viên quốc tế lộ trình vào các chương trình đại học.

Thông tin về khu học xá

Our two campuses are close to everything - cultural and entertainment facilities, sporting venues, city centre and public transport.

 • Southbank Campus
 • Morningside Campus

We have a range of modern facilities for you to enjoy. Our services have been established to assist students in their educational development and to prepare them with job-ready skills. Many students train and work in these facilities. They are open to for everyone to enjoy.

 • Libraries
 • Restaurants and functions
 • Venue hire
 • Sport and fitness centres
 • Skin and beauty spas
 • Hairdressing salons
 • Bookshops
 • Animal grooming

Our two campuses are close to everything - cultural and entertainment facilities, sporting venues, city centre and public transport.

 • Southbank Campus
 • Morningside Campus

We have a range of modern facilities for you to enjoy. Our services have been established to assist students in their educational development and to prepare them with job-ready skills. Many students train and work in these facilities. They are open to for everyone to enjoy.

 • Libraries
 • Restaurants and functions
 • Venue hire
 • Sport and fitness centres
 • Skin and beauty spas
 • Hairdressing salons
 • Bookshops
 • Animal grooming

Chỗ ở

Location is not everything when it comes to choosing where you're snoozing. You want also comfort, something reasonably priced, and maybe even home-cooked meals. No matter where you're studying or what level of comfort you're looking for, there is an accommodation option just for you:

 • Urbanest
 • Homestay
 • Share-house
 • Renting
 • Backpacker hostel

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email: hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Applied, Pure Sciences 1 Beauty, Personal Care 2 Creative Arts & Design 2 Health and Medicine 2 Hotel Management & Hospitality 1 Humanities & Social Sciences 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ