Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Trường Bắc Queensland TAFE

Úc
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Về Trường Bắc Queensland TAFE

Trường Bắc Queensland TAFE có 17 cơ sở học đặt khắp miền bắc Queensland, vượt cả Cairns, Townsville, Mount Isa và khu vực xung quanh, trường là một phần của mạng lưới Queensland TAFE và được thiết kế dành riêng cung cấp các chương trình đào tạo nghề chất lượng, và hỗ trợ sinh viên đạt đực nhiều thành tựu trong quá trình học tập, làm việc.

Thông tin về khu học xá

The TAFE Queensland North, Cairns Campus, is situated in the heart of Cairns, located in the western suburb of Manunda approximately 4km from the city centre. Public transport is available to and from the campus.

Chỗ ở

A popular type of accommodation for students who choose to study in Queensland. Students are placed with Australian families who provide a furnished room and up to three meals a day. Students can share with other students. This is another popular option as it reduces living expenses and fosters a supportive environment. The price for accommodation varies on the type, standard and location. .

Thông tin bổ sung

Mọi thông tin hỗ trợ về tư vấn du học, thông tin hỗ trợ tài chính hoặc hướng dẫn cách thức tìm các chương trình học bổng, xin vui lòng điền thông tin vào form có sẵn, hoặc liên hệ với EasyUni Việt Nam theo số hotline - email: hello-vn@easyuni.com

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Beauty, Personal Care 1 Business, Management 1 Computer Science, IT 2 Education and Teaching 1 Hotel Management & Hospitality 4

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ