Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

City University of Hong Kong

Kowloon, Hong Kong
Rankings:
  • 11 2014 QS University Rankings: Asia
  • 108 QS World University Rankings 2014
  • 104 QS World University Rankings 2013
  • 206 THE World University Rankings 2013-2014
  • 192 THE World University Rankings 2014-2015
  • 57 QS World University Rankings 2015
  • 9 QS University Rankings: Asia 2015
  • 49 QS World University Rankings 2018
  • 8 QS University Rankings: Asia 2018
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 20%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Applied, Pure Sciences 1 Architecture, Building 3 Business, Management 2 English Language 1 Humanities & Social Sciences 3 Law 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ