Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Hang Seng Management College

Siu Lek Yuen, New Territories, Hong Kong
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 13,426,061 mỗi month
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 16

Applied, Pure Sciences 1 Business, Management 8 Computer Science, IT 1 Creative Arts & Design 1 English Language 1 Humanities & Social Sciences 1 Mandarin (Chinese Language) 1 Mass Communication & Media 2

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ