Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

International Culinary Institute (ICI), Hong Kong

Hong Kong
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt ₫ 13,423,764 mỗi month
Mật độ sinh viên Medium (1,001 to 10,000)
Sinh viên quốc tế 1%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 4

Hotel Management & Hospitality 4

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ