Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Limkokwing University of Creative Technology

Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
Khu học xá Urban
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 46

Accounting & Finance 3 Applied, Pure Sciences 2 Architecture, Building 6 Business, Management 11 Computer Science, IT 17 Creative Arts & Design 15 Engineering 5 Health and Medicine 1 Humanities & Social Sciences 2 Law 1 Mass Communication & Media 11

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ