Diploma in Aircraft Maintenance Technology

Management & Science University (MSU)
Malaysia
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
29 months
Kỳ nhập học
Tháng 2 Tháng 7 Tháng 9
Total tuition fee (local)
₫ 314,268,721
Total tuition fee (foreign)
₫ 465,678,902

Chia sẻ