Diploma in 3D Modelling & Animation

Multimedia University (MMU) Cyberjaya
Malaysia
Chứng chỉ
Cao Đẳng
Các hình thức học tập
Full-time
Thời gian học
2 years
Kỳ nhập học
Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10
Total tuition fee (local)
₫ 122,482,436
Total tuition fee (foreign)
₫ 122,482,436

Chia sẻ