Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

University of Malaysia, Terengganu

Terengganu, Malaysia
Khu học xá Suburban
Chi phí sinh hoạt ₫ 6,734,330 mỗi month
Mật độ sinh viên Large (More than 10,000)
Sinh viên quốc tế 10%
Loại trường Công lập

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 10

Accounting & Finance 1 Agriculture Studies 4 Applied, Pure Sciences 3 Business, Management 2 Computer Science, IT 1 Engineering 1 Hotel Management & Hospitality 1 MBA 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ