Thông tin được lưu vào trong danh sách của bạn

Informatics Academy

Singapore
Khu học xá Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Chi phí sinh hoạt Tìm kiếm trường đại học và cao đẳng
Mật độ sinh viên Small (1,000 or less)
Sinh viên quốc tế 71%
Loại trường Tư thục

Hình ảnh

Các khóa học có sẵn 22

Business, Management 4 Computer Science, IT 11 Creative Arts & Design 3 Education and Teaching 1 Engineering 3 English Language 1 Hotel Management & Hospitality 3 Humanities & Social Sciences 1

Liên hệ

Đánh giá 0

Chưa ai đưa ý kiến .
Hãy là người đầu tiên!

Chia sẻ